Dileğim

Kültür ve sanat yaşamımıza yön veren etkinliklerin var olmasında,                                               sayısız organizasyonun şekillenmesinde ve gerçekleşmesinde                                               harcadığım emeğin getirilerini ve biriktirdiğim deneyimi paylaşmak,                                             yenilikler üretmeye devam ederek, hayatı sanatla dönüştürmek…

Karolin Sarı